HMS/KVALITET

Niro Gruppens verdier er Kvalitet, Ansvar og Respekt.

I disse ordene ligger det mye. Ikke bare skal Niro Gruppen være en foretrukket samarbeidspartner i Bergen og omegn, men vi skal samtidig levere en merverdi som overgår hva våre konkurrenter kan levere.

Niro Gruppen setter Helse, Miljø og Sikkerhet i høysete, og vi er overbevist om at denne holdningen gjør at vi kan tilby det lille ekstra. Våre ansatte skal føle seg trygge på jobb, og som et resultat av trygghet og samhold, vil kundene våre merke at våre ansatte yter på et høyt nivå på jobb.

HMS er for oss et verktøy som binder sammen våre verdier, og Niro Gruppen har jevnlige revisjoner av HMS- og Kvalitetssikringsverktøyet.

Vi har implementert digitale verktøy for oppfølging og dokumentasjon, og har inarbeidet rutiner for å opprettholde de krav som settes innen både offshore- og onshore-relaterte oppdrag.

Totalleverandør av vedlikeholdstjenester for eiendomssegmentet