Vi søker tankvaskere

  • 1 min read

Vi søker tankvaskere


Grunnet økt oppdragsmengde åpner vi for to nye faste stillinger innen tankvask-arbeid.

Vi håper å få besatt stillingene snarest!

Send søknad og CV til post@nirogruppen.no