Vi tømmer raffineriets tanker!

  • 1 min read

Vi tømmer raffineriets tanker!

Essoraffineriet på Slagentangen er et oljeraffineri som ligger på Slagentangen ved Oslofjorden i Tønsberg kommune.

Raffineriet skal omlegges til terminaldrift og det er mye som skal gjøres. Vi har gleden av å fortelle at vi er med på dette enormt spennende prosjektet!

NIRO Gruppen avd. Øst stiller i samarbeid med Esso og IBKA Norge AS. Vi er på plass for å tømme de store tankene på raffineriet med sugebil for å gjøre tankene klar for reparasjoner og videre arbeid med omleggingen.

Vi i NIRO Gruppen ønsker deg en strålende fin helg!