Stort prosjekt: Dekommisjonering av Offshore-rigg!

Dekommisjonering av Offshore-rigg!

NIRO Industri har store ting på gang med et uhyre spennende offshore-rigg-prosjekt!

Her er vi med på å dekommisjonering en stor offshore-rigg. I Norge kreves det at dette skjer på en miljømessig forsvarlig måte og det stilles strenge miljø- og sikkerhetskrav til hvordan dette skal skje. Vi er med på prosessen som inkluderer hvor riggen hugges opp og  resirkuleres.

På et slikt prosjekt er det mye som skal gjøres for å dekommisjonering riggen . Dette innebærer å tømme alle tanker for olje, diesel og mud.

Vi tømmer ikke bare tankene på offshore-riggen, så og si alt må vekk. Vi bistår med å fjerne alt av lysbrytere, alarmsystem og lysstoffrør fra hele riggen. Riggens rørsystemer må dreneres for hydraulikkolje og alt av aluminiumsplater, netting og isolasjon fra tak og vegg må også vekk. Med andre ord skal riggen nærmest være et tomt skall når vi er ferdig med den!

På riggen er det også  en del avfall som må sorteres og fjernes, vi sørger for forsvarlig håndtering av miljøgiftig avfall. Vi sorterer alt av nærings avfall, samt brannfarlig avfall som må fjernes.

Et slikt prosjekt tillater oss å jobbe med våre beste samarbeidspartnere og bidrar til å opprettholde et godt samarbeid! Som du allerede vet er vi i NIRO Gruppen din ideelle samarbeidspartner og vi ønsker deg en god helg!

 

Legg igjen en kommentar