Offshore sør i Nordsjøen

  • 1 min read

Vi i NIRO Gruppen har vært offshore på en stor rigg i Ekofiskfeltet sør i Nordsjøen.

Jobben vi utførte var å tømme en sloptank på 1100 kubikk. Kunden hadde utfordring med de høye H2S målingene. Denne gassen er en giftig og farlig gass som kan være utfordrende å håndtere. Derfor måtte vi inn i tanken med kjemi-dykkerdrakter som er gasstette. Draktene har to seperate tilførelsesliner med for pusteliuft i tillegg til kommunikasjonsmuligheter med andre operatører og sentral. Dette garanterer sikkerheten for operatørene inne i tanken da HMS er alltid høyeste prioritet ved alle våres tjenester.

De strenge kravene til bekledning legger grunnlaget for sikkerheten for arbeidet. Jobben er nå vel gjennomført og med standarden vi i NIRO Gruppen leverer, har vi lagt til grunn for et godt fremtidig samarbeid med riggselskapet.