Tre uker med NIRO Gruppen

Tre uker med oss NIRO Gruppen kan inneholde mye forskjellig.

Når det kommer til vår Industriavdeling har vi de siste tre ukene, vært rundt land og strand for jobber. Vi mobiliserer på kort tid og er på plass der det trengs.

Rigg

Det hele starter for omlag tre uker siden da vi ankom Goliat-riggen Scarabeo 8 på CCB Ågotnes. Her gikk vi i gang med inspisering med kamera som avdekket at linene var blokkert med mud og størknet sement. Derfor måtte vi spyle dreneringsliner fra sementrom og mudrom. Vi spylte linene med 1000 bar og 90 liter i minuttet for å ta ut mud. I tillegg brukte vi roterende kjetting for å knuse opp gjenværende sement i rørene. Med oss har vi en supersuger som suger opp avfallet på og leverer det videre til godkjent avfallsmottak. Dette er en jobb som har strekt seg over tre uker og er planlagt ferdigstilt denne uken.

Båt

Uken etter begynte vi dekommisjonering av en båt i samarbeid med Sar. Jobben innebærer tømming og spyling av rør og tanker. Når en båt skal dekommisjoneres skal alt av stål kappes opp og så mye som mulig av materiale skal gjenvinnes. Vi har tømt omlag 70 kubikk med avfall fra båten. Oppdraget har strekt seg over to uker og ble ferdigstilt denne uken.

Oppdrettsanlegg

Nå den siste uken har vi vært på plass på et fiskeoppdrettsanlegg i Fjæra utenfor Odda. Jobben har vi gjort for Aquatiq og gikk ut på tømming og nedvask av tanker, rør og kar. En slik nullstilling av oppdrettsanlegget er noe som utføres når det settes ut ny fisk eller det har vert sykdom eller andre problemer i annlegget. Denne typen oppdrag vi har gjort på flere anlegg langs hele kysten. Aquatiq er en meget god samarbeidspartner som vi trives godt å jobbe tett med.

Utover dette har rutinejobber som tankvask og industrielt vedlikehold gått som normalt med høy aktivitet. Vi trives godt med det høye trykket og vi liker å ha det travelt.

Legg igjen en kommentar