Sammen er vi best

  • 2 mins read

Vi har samlet oss med gode samarbeidspartnere for å dele kunnskap om fiskevelferd og drift av oppdrettsanlegg. Målet med kurset var å utarbeide bredere kunnskap om driften av RAS-anlegg med fiskevelferd i fokus.

Dette er relevant for samarbeidet vi har med Aquatiq hvor vi bistått med å rengjøre, vedlikeholde og nullstille en rekke oppdrettsanlegg. Disse oppdragene utføres for eksempel når det settes ut ny fisk, det har vert sykdom i karene og/eller andre problemer i anlegget. Denne typen oppdrag vi har gjort på flere anlegg langs hele den Norske kysten. Aquatiq er en meget god samarbeidspartner som vi trives godt å jobbe tett med.

 

Les mer om vårt samarbeid med Aquatiq

Solund Verft – Fiskefôrflåte.
Flåten har vært ute av drift og lagt i opplag en stund. Med dette har det oppstått en del utfordringer…