Borettslag og sameie

BYGGDRIFT

Vi skreddersyr driftsavtaler som resulterer i økonomisk vinning for borettslag og sameie. Vår gode kunnskap om byggdrift, innovative løsninger og høy servicegrad sikrer din eiendom og dine verdier.

RÅDGIVENDE TJENESTER

Vi hjelper styret med å drive borettslaget eller sameiet optomalt. Gjeldende lover og forsktifter blir ivaretatt samtidig som at vi jobber for å finne kostnadsbesparende løsninger for styret.

Det inngår mange oppgaver og utfordringer i å drive et borettslag eller sameie. Med våre driftsavtaler kan kunder håndplukke og tilpasse tjenester til sitt behov. 

Hos oss får kunden kun ett kontaktpunkt. Vi leverer tjenestene våre enten med egen arbeidskraft eller i samarbeid med en av våre mange gode samarbeidspartnere.

Sommermånedene består blant annet av fasadevask og takvask for å vaske vekk for eksempel salt fra vinteren. Sommeren er også tiden for arbeid med hage og områder rundt borettslaget. Vi leverer og har tilgang til tjenester som vedlikeholder hele eiendommen holdet den i god stand.

Vintervedlikehold er et sett med tjenester vi leverer for å ta vare på bygg og eiendom, igjennom vintermånedene. Dette innbærer salting og brøyting av gangveier, parkeringsplasser, veier og andre fellerarealer.

Hvordan jobber vi?
Rådgivende tjenester kan vi gi i enkeltsaker for borettslag og sameie eller vi gir rådgivning for fremtidige vedlikeholdsplaner.

Vi kan gi byggherreombud under prosjektfaser som innebærer alt fra prosjektering til overlevering.

Vi gir styret rådgivning for energiledelse og teknisk anlegg for å sørge for at borettslage tar de beste, kostnadsbesparende til takene for å sikre ikke bare økonomisk vinning men også grønn drift.

Vårt fokus er å ivareta styrets verdier og gjøre det lett å gjøre de riktige valgene for sitt borettslag eller sameie.

Fasadevask er en tjeneste vi har levert til utallige byggningsmasser over hele Norge. Fasadevask forlenger byggets levetid og kan i mange tilfeller fornye et bygg. Vi har lang erfaring med kjemikalier for behandling av alle typer overflater. Vi behandler din fasade med spesialprodukter slik at vi kal levere et resultat som både du som kunde og vi kan være stolte av. Vedlikehold av fasade, forlenger levetiden til byggningsmassen. For oss er ingen jobb for liten eller for stor. 

Etterbehandling er viktig for å ivareta byggmassens levetid etter en fasadevask. Dette er et bærekaftig tiltak for å holde bygget i god stand over lengre tid.

Ingen fasade er lik. Det er stor variasjon i hva en fasade er kledd med. Derfor lønner det seg å ta kontakt med oss slik at vi kan finne den beste og ikke minst riktige løsningen for din fasade i forbinnelse med en fasadevask eller etterbehandling. Vi har kompetansen for å finne de riktige løsningene. I tillegg har vi gode samarbeidspartnere som hjelper oss med å levere disse løsningene.

Graffitifjerning er en tjeneste som kan kombineres med fasadevask, men er også en frittstående tjeneste som krever tilpassede kjemikalier. Graffiti som kunst i ordnede former og med tillatelse fra eier kan gi et bygg en ekstra dimensjon. Graffiti som er blitt gjort utenfor spillereglene vil man gjerne ha bort fra fasaden. Vi fjerner graffiti effektivt, skånsomt og miljøvennlig slik at vi ikke skader underlaget.

Takvask er en tjeneste vi ofte utfører i sammenheng med en fasadevask og som vi har lang erfaring med. Som eier vil det svare seg økonomisk med rengjøring og vedlikehold av tak. Vi impregnerer også taket som forebygger mot vekst av mose og annet som skader taket.

Ventilasjonsrengjøring er viktig å foreta gjevnlig av mange grunner. For å opprettholde et godt innemiljø og -klima er det viktig at kanalene i ventilasjonssystemet er fri for støv og smuss. Dårlig innemiljø og -klima kan først og fremst føre til hotepine og lavt energinivå for menneskene dette påvirker, men også være kilden til at noen utvikler alergier. Mennesker som allerede har for eksempel støvalergi eller lignende vil ta skade av et dårlig vedlikeholdt ventilasjonsanlegg.

Ventilasjonsrengjøring er også forebyggende når det kommer til brannvern. Støv er som kjent lett antnnelg. Et ventilasjonssystem med mye støv og smuss i kanale er ekstremt brannfarlig ved utviklingen av en eventuell brann.

Økonomi blir også et sentralt tema når vi snakker om ventilasjonsrengjøring. Et tett og støvete ventilasjonssystem bruker naturligvis mer energi på å trekke luften igjennom kanalene enn et åpent og velholdt ventilasjonssystem.

Innvendig renhold er en tjeneste vi leverer til alle typer bygg. Vi vasker fellesarealer, oppganger, ganger, m.m. Vi har flinke renholdsarbeidere som sørger for et strøkent resultat gang på gang.

Hva kan vi gjøre for deg?

Skriv inn en e-postadresse vi kan kontakte deg på

Godkjent opplærings bedrift i byggdrifter-faget

ASKØY

HAMAR

Copyright NIRO Gruppen, 2022 © | Website by Mathias Rasmussen