Eiendom

Eiendom


Vi i NIRO Gruppen er din naturlige samarbeidspartner innen daglig drift, vedlikehold og teknisk forvalting av deres næringseiendom. Vi er en sømløs og enkel partner i den daglige oppfølgingen av eiendomsmassen. Som eiendomsbesitter skal du kunne forholde deg til kun ett selskap som skreddersyr de arbeidsoppgavene du behøver tilført eiendommen. ​

Våre verdier er kvalitet, ansvar og respekt, og vi arbeider hver dag for å tilstrebe at våre verdier vises på din eiendom, hos oss er alltid kunden i fokus. ​

Vi utfører alle tjenester som tilføres deres eiendom, vi har bred og tverrfaglig erfaring med fokus på best mulig leveranse for våre kunder.  

Klima og miljø er viktig for oss alle. Vi fokuserer på grønn drift, samtidig tilrettelegger vi slik at du som huseier sparer penger. Tjenestene vi leverer er kostnadsbesparende tiltak som igjen leverer et miljøvennlig resultat.​


Fasade


NæringseiendomBestill tjenester fra vår eiendomsavdeling


Skriv inn en e-postadresse vi kan kontakte deg på

Andreas Solbakken

Leder eiendomsavdeling
Tlf — +47 970 32 414
E-post — andreas@nirogruppen.no