Gassmåling

NIRO Gruppens høyt kvalifiserte sertifikatutstedere kan utføre gassmålinger i korte og lengre oppdrag. Vi kan utstede entringssertifikater og sertifikater for varme arbeider i lukkede rom.  

Om industriell gassmåling

Industriell gassmåling er en prosess der vi måler og overvåker mengden av gasser i en industriell produksjonsprosess eller på en arbeidsplass. Dette er et helt nødvendig kontrolltiltak for å ivareta sikker og effektiv drift, samt å oppfylle reguleringskrav og miljøstandarder. 

NIRO Gruppen utfører målinger av alle typer gasser, inkludert karbondioksid, svovelholdige gasser, metan, ammoniakk, klorene gasser, og mange andre. Vi utfører målingene ved hjelp av ulike instrumenter; inkludert sensorer, analyseinstrumenter og monitorer.  

Gassmålinger bidrar til å identifisere og avverge farlige situasjoner som kan oppstå ved lekkasjer, samt å overvåke produksjonen og miljøet og sørge for at sikkerheten til arbeiderne opprettholdes.  

Det er avgjørende å velge den riktige teknologien og instrumentene for den aktuelle gassmålingen, samt å påse at måleutstyret er kalibrert og vedlikeholdt regelmessig. 

Industriell gassmåling er en avgjørende del av miljø- og sikkerhetsarbeidet i en rekke industrier, inkludert petrokjemi, olje- og gassproduksjon, kjemisk produksjon og andre områder i industrien der ulike gasser anvendes i eller i nærheten av produksjonen.