Tjenester for kontroll og sikring av HMS-K

Vår høyeste prioritet er å fremme sikkerhet, kvalitet og miljøbevissthet i alle aspekter av industriell aktivitet, enten det er onshore eller offshore.

Med en dedikert tilnærming til Helse, Miljø, Sikkerhet og Kvalitet (HMS-K) leverer vi tjenester som sikrer at alle operasjoner er i samsvar med de strengeste standardene.

Gassmålinger

Vi er ledende innen gassmåling, kontroll og entringssertifisering.  Våre tjenester bidrar til å sikre trygge arbeidsforhold og ivaretakelse av alle lovpålagte krav. Våre kvalifiserte teknikere utfører nøyaktige målinger og grundige analyser for å minimere risiko og sikre riktig håndtering av farlige gasser i aktuelt arbeidsmiljø. 

Entring og Sertifikater

Vi har ekspertise innen entringssertifisering, og vi gir deg den nødvendige tryggheten for at arbeidsplasser, tankanlegg, skip og offshore-installasjoner er trygge for inngrep. Våre sertifikatprosesser sørger for at alle nødvendige sikkerhetsforanstaltninger er på plass før enhver aktivitet starter.

Kvalitetskontroll

Kvalitet er kjernen i enhver vellykket virksomhet. Våre kvalitetskontrolltjenester hjelper deg med å opprettholde og dokumentere de høyeste standardene for dine prosesser . Vi tilbyr grundige inspeksjoner og tester for å sikre at arbeidsmiljøet og aktuelle prosesser er i henhold til bransje- og myndighetskrav.

Sikring

Sikkerhet tar vi svært alvorlig. Våre sikringstjenester dekker alt fra risikovurdering og beredskapsplanlegging til opplæring og teknisk støtte. Vi arbeider for å minimere risikoen for hendelser som kan føre til skade på mennesker, eiendom og miljøet.

Våre erfarne fagfolk er dedikerte til å sikre at dine operasjoner er i overenstemmelse med regelverket og best praksis. Velg Niro Gruppen AS for å trygge din virksomhet, beskytte dine ansatte og oppnå optimal kvalitetssikring.

Kontakt oss når som helst om du ønsker råd eller hjelp fra oss. Vi er her for deg!