HMS

HMS

Vårt HMS-mål er null skade på personell og materiell og null utslipp til ytre miljø.

Vi i Niro Gruppen leverer alltid våre tjenester med Helse, Miljø og Sikkerhet i fokus, samtidig som vi utfører arbeidet med glede og stolthet. Våre ansatte skal føle seg trygge på jobb og vi vil videreføre den tryggheten til deg som kunde. Som et resultat av trygghet og samhold, vil våre ansatte yte på et høyt nivå på jobb.

HMS er for oss et verktøy som binder sammen våre verdier, og vi har jevnlige revisjoner av HMS- og Kvalitetssikringsverktøyet.

Vi har implementert digitale verktøy for oppfølging og dokumentasjon, og har utviklet rutiner for å opprettholde de krav som settes innen både offshore- og onshore-baserte oppdrag. 

BERGEN

HAMAR

Copyright NIRO Gruppen, 2022 © | Website by Mathias Rasmussen