Eiendomsservice

Andreas Solbakken

Daglig leder

andreas@nirogruppen.no
970 32 414

Torbjørn Nilsen

Prosjektleder

tn@nirogruppen.no
452 56 362

Therese Gustavsson

Daglig leder

therese@nirogruppen.no
400 17 713

Bård Solbakk

Faglig leder

bs@nirogruppen.no
952 99 866

Tony Leikvoll

Operativ leder

tony@nirogruppen.no
975 08 982