Konsernledelse

Espen Fjell

Konsernsjef

espen@nirogruppen.no
952 96 233

Kine Paulsen

Administrasjon og regnskap

kine@nirogruppen.no
40 72 74 22

Andreas Solbakken

Daglig leder

andreas@nirogruppen.no
970 32 414

Torbjørn Nilsen

Prosjektleder

tn@nirogruppen.no
452 56 362

Therese Gustafsson

Daglig leder

therese@nirogruppen.no
400 17 713

Bård Solbakk

Faglig leder

bs@nirogruppen.no
952 99 866

Toni Leikvoll

Operativ leder

toni@nirogruppen.no
975 08 982