Miljøarbeid i vår bedrift

Miljø er et ledelsesansvar og skal prioriteres. Bedriften er bevisst sitt forhold til det ytre miljø og vil søke å redusere den negative miljøbelastningen så langt det lar seg gjøre innenfor hensynet til forsvarlig forretningsdrift for øvrig.

Som industrirengjøringsbedrift er det viktig å analysere hvordan vi kan redusere miljøpåvirkningen av vår virksomhet så mye som mulig.

Arbeidet med miljøpåvirkning er en aktiv og naturlig del av våre daglige aktiviteter. Vi har en etablert miljøpolitikk som regelmessig vurderes, følges opp og revideres i forbedrede versjoner.

For oss er miljøarbeidet en prioritet. Vi ønsker å være klimavennlig, og du kan være trygg på at vi har et ekte engasjement for miljøspørsmål.

Daglig leder er ansvarlig for at bedriftens miljøpolicy er forstått av alle ansatte, og at den gjennomføres i det praktiske arbeidet.

Det legges til rette for at ansatte får en god opplæring i vår miljøpolicy og mulighet til å følge de krav som følger av dette i utførelsen av arbeidet.

Har du lyst til å gi oss et tips eller tilbakemelding angående vår miljøpresentasjon? Gi tilbakemelding i skjemaet.

Din tilbakemelding

Opplysningene du sender oss gir oss en mulighet til å ta kontakt med deg dersom vi ser behov for det. Vi bruker de kun til dette formålet.