Næringsbygg

BYGGDRIFT

Vi skreddersyr byggdriftsavtaler som resulterer i økonomisk vinning for ditt næringsbygg. Vår gode kunnskap om byggdrift, innovative løsninger og høy servicegrad sikrer din eiendom og dine verdier.

TEKNISK FORVALTNING

Vi sørger for at din eiendom har riktig teknisk standard, og at lover og regler overholdes. Med strukturerte vedlikeholdsplaner ivaretar vi drift og vedlikehold av eiendommen til en forutsigbar kostnad. Du kan være trygg på at eiendommen til enhver tid er i god stand.

RENHOLD

Førsteinntrykket av ditt næringsbygg er viktig. Derfor leverer våre renholdere daglige runder for å påse at bygget er i god stand for leietakere, kunder og andre besøkende. Vi leverer også innvendig renhold med flinke renholdere som leverer et skinnende rent resultat.

Vi i NIRO Gruppen er din naturlige samarbeidspartner for alt innen daglig drift, vedlikehold og teknisk forvalting av deres næringseiendom. Vi er en sømløs og enkel partner i den daglige oppfølgingen av eiendomsmassen.

Som eiendomsbesitter skal du kunne forholde deg til kun ett selskap som skreddersyr de arbeidsoppgavene du behøver tilført eiendommen. Vi leverer tjenestene våre enten med egen arbeidskraft eller i samarbeid med en av våre mange gode samarbeidspartnere.

En byggdrifters oppgaver

Vi vet hvor viktig det er for huseier at bygget fremstår inviterende og har et godt inntrykk både for leietaker, kunder og andre brukere. Vi tar vare på parkeringsareal, inn -og oppganger garasjeanlegg osv. Vi tar gjennomgang på alle tekniske anlegg går som de skal, sjekker sluker og nedløp, rengjør eiendommen, rapporterer avvik og ikke minst brannvern.

Brannvern er en av de viktigste tjenestene vi leverer til næringseiendom. Som huseier skal du kunne stole på at din eiendom er sikret og trygg for dine brukere. Vi leverer et bredt spekter av tjenester innen brannvern. Som med alle våre andre tjenester utfører vi arbeid i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Når det kommer til brannvern finnes det ikke noen snarveier.

Vi i NIRO Gruppen har stort fokus på brannvern vi er opptatt av viktigheten gode brannvern-rutiner har.

Med en Byggdriftsavtale med oss i NIRO Gruppen inngår mye av det daglige vedlikeholdet rundt byggmassen. Vi tar periodiske runder for å påse at eiendommen er i god stand. Dette innebærer blant annet vedlikehold av grøntareal, luking av ugress, påse at alle lyspærer fungerer samt tidsinnstillinger på lys, gjennomgang av sluker og nedløp og gjennomgang av varme og annet teknisk anlegg.

Vi sørger for at eiendommen er i god stand og at bygget er velholdt for alle leietakere, kunder og andre besøkende med et godt og tett samarbeid med huseier.

Fasadevask er en tjeneste vi har levert til utallige byggningsmasser over hele Norge. Fasadevask forlenger byggets levetid og kan i mange tilfeller fornye et bygg. Vi har lang erfaring med kjemikalier for behandling av alle typer overflater. Vi behandler din fasade med spesialprodukter slik at vi kal levere et resultat som både du som kunde og vi kan være stolte av. Vedlikehold av fasade, forlenger levetiden til byggningsmassen. For oss er ingen jobb for liten eller for stor. 

Innvendig renhold er en tjeneste vi leverer til alle typer bygg. Vi vasker fellesarealer, oppganger, ganger, m.m. Vi har flinke renholdere som sørger for et strøkent resultat gang på gang.

Energiledelse er viktig for et næringsbygg for å optimalisere byggets energiforbruk. God energiledelse ivaretar økonomi og sørger for miljøvennlig og bærekraftig drift. Vi begynner med å kartlegge byggets rutiner for energiarbeidet og finner den rette løsningen. I samarbeid med huseier utarbeider vi en strategi og handlingsplan for å sikre en sømløs implementering av energiledelse.

Teknisk anlegg i næringsbygg har mange installasjoner som må fungere til enhver tid. Vi vil alltid påse at serviceintervaller overholdes og at alle de tekniske anleggene får riktig vedlikehold slik at de til enhver tid fungerer. Temperatur må være riktig, frisk og god luft og strømforsyningen må fungere uten avbrudd.

Hva kan vi gjøre for deg?

Portrett Andreas Solbakken

Andreas Solbakken

Daglig leder - Eiendom
andreas@nirogruppen.no
+47 970 32 414

Godkjent opplærings bedrift i byggdrifter-faget

BERGEN

HAMAR

Copyright NIRO Gruppen, 2022 © | Website by Mathias Rasmussen