Næringseiendom

Vi har bred og sammensatt kompetanse innen daglig drift, vedlikehold og teknisk forvaltning av næringseiendom. 

I tillegg leverer vi et bredt spekter av tjenester knyttet til brannvern. Dette er et svært viktig fagområde for oss i NIRO Gruppen. Som eier må du kunne dokumentere at rutiner og tekniske innretninger imøtekommer de strenge kravene i lov og forskrift. Nedenfor kan du lese mer om våre tjenester innen Eiendom:   

Bilde fra Fasadevask på Voss

Byggdrift

Vi skreddersyr driftsavtaler som er tilpasset dine konkrete behov og bygningsmasse.  

Byggdrift inkluderer alt fra teknisk drift og vedlikehold av bygg, som ventilasjon og varmeanlegg, til renhold, sikkerhet og adgangskontroll. Målet med all profesjonell byggdrift er å sørge for at bygningene fungerer optimalt og er trygge og komfortable for brukerne og leietakerne.

En avtale om byggdrift med Niro Gruppen AS vil sikre deg som eier besparelser, og bærekraftige løsninger som vil lønne seg både i dag, og på lang sikt.  Kontakt oss uforpliktende for en hyggelig eiendomsprat.  

Vedlikehold

Når du har en Byggdriftsavtale med NIRO Gruppen vil en betydelig del av det daglige vedlikeholdet av bygningsmasse og utearealer bli utført og ivaretatt av våre erfarne driftere.  

I en normal byggdriftsavtale gjør vi blant annet følgende:  

  • Periodiske runder for å påse at eiendom, materialer, rørinstallasjoner og teknisk utstyr er i god stand 
  • Vedlikehold av grøntarealer, og luking  
  • Spyling og vask av inngangsparti og asfalterte utearealer  
  • Kontroll og bytte av lyspærer/rør straks defekt oppstår 
  • Sjekk av tidsinnstillinger på lys, samt justering ved behov 
  • Jevnlig sjekk av sluker og avløp – og rengjøring/spyling ved behov 
  • Kontroll av varme og ventilasjonsanlegg, og overvåking som besørger at alle driftsparametere imøtekommer våre strenge krav til økonomisk drift 

 

Med NIRO Gruppen sin Byggdriftsavtale forlenges levetiden på bygg, tekniske anlegg og installasjoner, og gjør at eiendommen til enhver tid fremstår representativ og velholdt.   

Brannvern

Brannvern er én av de viktigste tjenestene vi leverer innen næringseiendom. Som huseier må du være kjent med dine plikter som «eier av byggverk», samt lovpålagt «kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger», slik det står i forskriften.  

 

NIRO Gruppen AS utfører kvalifisert kontroll og ettersyn av både byggverk og sikkerhetsinnretninger, og utsteder nødvendig dokumentasjon på dette ovenfor gårdeier. I tillegg tilbyr vi ulike kurs innen brannvern for både eier, leietakere samt tilbyr opplæring og kursing av byggets og/eller leietakernes respektive brannvernledere. I den forbindelse bistår vi ofte med å utarbeide en skreddersydd og tilpasset evakueringsplan basert på byggets beskaffenhet og utforming. Innen brannvern kan man aldri starte tidlig nok – snakk med oss i dag!  

Bilde av takstein

Teknisk forvaltning

Bærekraftig teknisk forvaltning skal sørge for økonomisk drift, lang levetid og lave driftskostnader.  

Niro Gruppen AS kan på bakgrunn av en grundig analyse av din bygningsmasse, tekniske installasjoner og generell tilstand på selve bygget utarbeide en detaljert drifts- og vedlikeholdsplan.  Planen er optimalisert for dine bygg og vil spare deg som eier tid og kostnader. Du kan bruke oss som en rådgiver, eller overlate denne kritiske delen av det å eie et eller flere bygg til oss. Med vår lange erfaring og ekspertise på næringsbygg vil vi sørge for å ivareta dine verdier, og påse god lønnsomhet for deg som gårdeier.  

 

Renhold

Renhold er en selvskreven del av et veldrevet næringsbygg. Vi leverer renhold som en enkeltstående tjeneste, eller som en naturlig del av en drifts- og/eller forvaltningsavtale om du ønsker det. Våre renholdere har daglige runder på byggene vi har ansvaret for, og sørger for at ditt bygg gir et godt førsteinntrykk for besøkende og skaper trivsel for leietakerne på bygget.  

Vi kan tilby konkurransedyktige betingelser på renhold til dine leietakere og utføre dette etter avtalt frekvens når våre folk utfører ordinært renhold i byggets fellesarealer.