Tankrengjøring

Niro Gruppen Industri er ledende i Norge innen rengjøring av ulike typer tanker. Vi leverer tjenester både on- og offshore.

Bilde av liggende tank

Om tankvask

Vi har lang erfaring med skånsom og miljøriktig fjerning av forurensninger og avfall fra store tanker som anvendes i industrielle prosesser. Dette inkluderer ofte å fjerne oppsamlede skadelige stoffer, slik som olje, bensin, kjemikalier og andre kontaminanter. 

 

Niro Gruppen Industri har lang erfaring med rengjøring av alle typer tanker, både on- og offshore. Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester, fra rengjøring av slop- og drivstofftanker til tørrstoff- og drikkevannstanker. 

Vi strekker oss langt for å mobilisere på kort tid og vil i de fleste områder i Norge være i gang samme døgn som bestillingen er mottatt. Vi har konkurransedyktige priser på avfallshåndtering og andre beslektede tjenester.  

Vi har også nødvendig kompetanse og utstyr til å håndtere spesielle behov, slik som vanskelig tilkomst og tilstedeværelse av farlige gasser, og vil finne gode løsninger tilpasset ditt behov. Alle våre operatører har de nødvendige godkjenninger og sertifikater. 

Vi tilbyr trygge og effektive løsninger for tankvask og industrirengjøring.