Tankrengjøring

Niro Gruppen Industri er ledende i Norge innen rengjøring av tanker. Vi har lang erfaring med rengjøring av alle typer tanker, både on- og offshore.

Bilde av liggende tank

Hva er industriell tankrengjøring?

Industriell tankrengjøring er en prosess for å fjerne forurensninger og avfall fra store tanker som brukes i industrielle prosesser. Dette inkluderer ofte å fjerne oppsamlede skadelige stoffer, så som olje, bensin, kjemikalier og andre kontaminanter. 

Tankrengjøring kan utføres ved hjelp av manuelle metoder, som skraping og såping, eller ved hjelp av teknologier som høytrykksspyling og robotikk. Målet med tankrengjøring er å sikre at tankene er sikre og hygieniske for videre bruk, samt å beskytte miljøet mot eventuelle skadelige utslipp. 

Niro Gruppen Industri har lang erfaring med rengjøring av alle typer tanker, både on- og offshore. Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester, fra rengjøring av slop- og drivstofftanker til tørrstoff- og drikkevannstanker. 

Vi strekker oss langt for å mobilisere på kort tid og vil i de fleste områder i Norge være i gang samme døgn som bestillingen er mottatt. Vi har konkurransedyktige priser på avfallshåndtering, slamsugere og tilhørende tjenester.  

Vi har også nødvendig kompetanse og utstyr til å håndtere spesielle behov, slik som vanskelig tilkomst og tilstedeværelse av farlige gasser, og vil finne gode løsninger tilpasset ditt behov. Alle våre operatører har de nødvendige godkjenninger og sertifikater. 

Vi tilbyr trygge og effektive løsninger for tankvask og industrirengjøring.